Förvaltning och rådgivning

Att byta PPM-fonder på egen hand kan verka mödosamt och svårt. Det kan därför verka lockande att vända sig till en förvaltare eller rådgivare. Förvaltare behöver tillstånd från finansinspektionen. Du lämnar över personnummer och pinkod till dem, så sköter de ditt sparande utan att du behöver göra något. Vanligtvis kräver de en avgift på 500 kr per året. Rådgivare behöver däremot ingen tillstånd, de ger dig helt enkelt tips om när du bör byta och vilka fonder du bör välja, så byter du sedan fonderna på egen hand. Vissa rådgivare erbjuder gratistjänster över internet.
Sedan det nuvarande pensionssystemet infördes har marknaden för förvaltning och rådgivning vuxit stadigt. Idag låter 300 000 svenskar sin premiepension skötas av förvaltare. Det finns nu ett stort antal privata aktörer att välja mellan. Enligt en undersökning från Pensioner och Förmåner var den förvaltare som gick bäst från 2005 till 2009 Aktiva Fonder Globa Tillväxt, som steg med 202%. Det kan jämföras med Premiesparfonden, där premiepensionen placeras om du inte gör något aktivt val, som steg med 20% under samma period. Företagets ägare erkänner dock att det till stor del handlade om tur, och kan inte lova att det kommer gå likadant i framtiden.
Samtidigt finns det exempel på förvaltare som gått back. Företagen drivs i vinstsyfte, och marknaden har dragit till sig flera oseriösa aktörer. Vissa förvaltare och rådgivare väljer bara de fonder som ger dem provision, s.k ”kick-back”, ofta halva avgiften. Ibland är det svårt att avgöra var gränsen går mellan rådgivning och ren försäljning. De flesta förvaltare och rådgivare visar upp exempel på goda resultat, ibland värdeutvecklingar på flera hundra procent. Samtidigt vet man inte vilka resultat de väljer att inte visa.
Man bör därför vara försiktig när man väljer förvaltare. De bör kunna redovisa hur de nått fram till resultat de visar, och exakt vad de gör med pengarna. Tänk också på att även om förvaltaren är pålitlig, måste värdeökningen kompensera för de avgifter som tas ut om det ska vara lönt att anlita förvaltaren. Om du har mycket pengar i din premiepension blir den procentuella ökning som krävs mindre, du kan då oroa dig mindre för avgifterna när du väljer en förvaltare.