Policy för Pensionsspara’s sida på Facebook

Vi ser vår sida på Facebook som en naturlig mötesplats för alla som vill diskutera pensionsrelaterade frågor både med varandra och med våra medarbetare.

Vi förbehåller oss rätten att radera innehåll om vi gör bedömningen om att detta är kränkande eller stötande, marknadsför andras verksamhet, är brottsligt, inte håller sig till ämnet, bryter mot personuppgiftslagen (PUL) eller liknande. Den som vid upprepade tillfällen bryter mot denna policy kan stängas av från vår sida samt få sina inlägg raderade. Se även Facebooks generella användarvillkor.

Har du frågor eller vill du anmäla något? Kontakta oss på mail: info(at)pensionsspara.se