PPM-tips

Det är svårt att komma med råd om hur man bör pensionsspara som passar alla. Vad som är bäst för dig beror på sådant som dina inkomster och hur långt du har kvar till pensionen. Hur aktiv du är beredd att vara i ditt fondsparande spelar också stor roll. Om du är aktiv i kan du våga utsätta dig för större risker, vilket kan ge större vinster. Annars är lågriskalternativ ett bättre val. Några saker du bör tänka på är:

Fondval

• Gör ett aktivt val. Tre av fyra fonder ger bättre avkastning än premiesparfonden.
• Se över ditt fondsparande minst en gång i månaden.
• Ta hänsyn till fondernas avgifter. Enligt studier finns det ingenting som garanterar att fonder med högre avgifter ger högre avkastning.
• Spara i aktiefonder. Pensionssparande är långsiktigt, och aktiesparande har alltid haft bäst avkastning på lång sikt. När du närmar dig pensionen kan du börja föra över pengarna till andra former av sparande för att minska riskerna.

Att spara i aktiefonder skiljer sig naturligtvis inte från annat aktiesparande. C-G Gyllenram, som skrev boken ”Aktiemarknadens psykologi”, ger följande råd:
”Låt dina vinster växa men kapa förlusterna i ett tidigt skede.”
”Placera alltid i trendens riktning.”
”Låt inte känslorna styra dina affärer. Inse att den värsta fienden på marknaden är du själv och att självdisciplin är en förutsättning för bra affärer.”
”Skyll inte dina dåliga affärer på någon annan utan ta fullt ansvar för dina beslut, annars lär du dig aldrig av dina misstag.”
”Kontrollera dina risker, det vill säga, ta inte för stora positioner i förhållande till ditt kapital och inse att det tillhör spelets regler att sälja med förlust.”
» Här kan du läsa mer om fonder

Risknivå

• Se till din totala ekonomiska situation. Om t.ex din tjänstepension har låg risk, kan du kosta på dig en högre risk i din premiepension. Ta också de tillgångar du har med i beräkningarna.
• Välj fem olika fonder för att sprida riskerna.
• Sprid fonderna geografiskt för minska riskerna. Blanda mellan lands-, region- och branchfonder. Inkomstpensionen, som du inte kan påverka själv, är placerad i svenska bolag. För få bättre riskspridning bör du därför placera pengar utomlands.
• Indexfonder, fonder som försöker följa börsen i ett visst land, har låga avgifter och är ett bra lågriskalternativ.
• Sprid ut ditt köp av fonder över tid, t.ex genom att månadsspara. På så sätt minskar du risken att köpa vid fel tillfälle. Helst bör man köpa vid s.k rekyler, tillfälliga nedgångar.
» Läs mer om risk och riskhantering här

Förvaltare och rådgivare

• Bör du anlita förvaltare? Om du inte vill lägga ned mycket möda på ditt pensionssparande kan det vara lockande. Det finns dock ett mycket stort antal aktörer att välja mellan, och till att börja med måste du vara säker på att den du väljer är seriös.
• Att en förvaltare kan uppvisa goda resultat sedan tidigare är ingen garanti för att det kommer gå lika bra i fortsättningen.
• Tänk på vilka avgifter som tas ut. Värdeökningen jämfört med vad du skulle få om du förvaltar sparandet på egen hand måste vara större om det ska löna sig att anlita en förvaltare. Om du spar mycket pengar krävs en mindre procentuell ökning, i så fall kan du oroa dig mindre för avgifterna.
• Vissa rådgivare på internet erbjuder gratistjänster. Det kan vara ett enkelt sätt att hitta intressanta fonder.
» Läs mer om PPM-förvaltare här