Tjänstepension

tjänstepension

  1. Trygga din framtid, Pensionsspara.se guidar dig till rätt sparform
  2. Vi hjälper dig komma igång med ditt sparande redan idag!
  3. Vår tjänst är enkel, smidig och helt kostnadsfri!

Pensionsspara

Kollektivavtalad tjänstepension

De flesta som arbetar har, förutom allmän pension, dessutom en kollektivavtalad tjänstepension. Det är din arbetsgivare som betalar premien, men i vissa fall är det du som väljer vilken försäkringsform och i vilket försäkringsbolag pengarna ska placeras.

Har du jobbat inom olika avtalsområden kan du ha fler än en kollektivavtalad tjänstepension. De olika kollektivavtalade tjänstepensionerna skiljer sig åt. Hur de ser ut beror på vad de fackliga organisationerna och arbetsgivarna har kommit överens om.

 

Se över din tjänstepension redan idag:

  1. Fyll i dina uppgifter i formuläret till höger och klicka på skicka.
  2. Därefter blir du kontaktad av en pensionsrådgivare utan några som helst förpliktelser.

ITP

Industrins och handelns tilläggspension för privatanställda tjänstemän, omfattar dig som är privatanställd tjänsteman och tillhör Svenskt Näringsliv, och PTK:s avtalsområde.

Krav för att få ITP:
– Anställd hos arbetsgivare med kollektivavtal i PTK
– Fyllt 18 år samt arbeta minst 8 timmar/vecka

Har du dessutom fyllt 28 år så har du rätt till ålderspension, ITPK och familjepension.

PFA

För anställda inom kommun och landsting. Du som arbetar inom kommun eller landsting omfattas av kollektivavtalet PFA. PFA gäller dom som har varit anställd inom antingen kommun, landsting, region, kommunalförbund eller kommunalt företag. PFA ersattes med KAP-KL den 1 Januari 2006. Mer info om KAP-KL nedan.

KAP-KL

Trädde i kraft 1 januari 2006. Alla som är anställda inom kommuner, landsting och regioner, samt dom som är medlemmar i Pacta omfattas av KAP-KL.

Det som nytt med KAP-KL gentemot PFA är bl a:
– Lägsta ålder för att börja tjäna in pension har sänkts till 21 år.
– Pensionsavgiften som arbetsgivaren betalar till den anställdes ålderpension höjs.

Ålderspension betalas ut även för den del av lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp

Avtalspension SAF–LO

SAF–LO:s pensionsplan för avtalspension omfattar dig som är privatanställd arbetare och tillhör Svenskt Näringsliv–LO:s avtalsområde.

Arbetsgivaren betalar in 4,5 procent av lönen. Pensionen tjänas in fr o m 25 års ålder och man placerar själv pengarna.

PA 03/PA 91

För anställda inom staten Du som är statligt anställd omfattas av kollektivavtalen PA 03 eller PA 91.

Avtalet innehåller avgiftsbestämd samt förmånsbestämd ålderspension. Pensionen tjänas in fr o m 23 års ålder och utbetalas vanligast från 65 års ålder.

KTP

Gäller för anställda i konsumentkooperationen eller rörelser som omfattas av KTP. Tjänas in fr o m 28 års ålder och för full pension så ska du ha omfattas av KTP i 30 år.