Villkor

Pensionsspara.se är en oberoende guide vars syfte är att hjälpa besökare med att få en större förståelse kring pensionssparande samt få kontakt med pensionsrådgivare.

Material och uppgifter publicerat på pensionsspara.se är endast avsett som allmän information. Det utgör inte professionell rådgivning och ska inte heller användas till detta syfte. Risken finns att innehållet inte är helt uttömmande eller uppdaterat.

Eventuellt otillåtet användande av material på pensionsspara.se sker på användarens egen risk. Distribution, reproduktion, återutsändning eller nyutgivning av material är förbjudet utan pensionsspara.se:s medgivande. Pensionsspara.se har inget ansvar och inga förpliktelser för material eller tillgång till material på annan hemsida med länk till eller från denna hemsida.

PUL – Personuppgiftslagen
Personuppgiftslagen (PUL 1998:204) trädde i kraft den 24 oktober 1998 och gäller fullt ut från och med den 1 oktober 2001. Lagen ger kunden rätt till information om behandlingen av hans eller hennes personuppgifter.

Användning av personuppgifter på Pensionsspara.se
De personuppgifter du lämnar ut i och med att du använder vår tjänst behandlas av Pensionsspara.se:s samarbetspartners för att göra det möjligt att tillhandahålla begärd tjänst. Uppgifterna används till att ge aktuella samarbetspartners anpassad information kring ditt pensionssparande.

Genom att du godkänner villkoren så medger du rätten att bli kontaktad av någon av pensionssparas samarbetspartners per telefon, även om du är registrerad i NIX-registret.

 

Integritetspolicy

GDPR

Vid behandling av personuppgifter följer Pensionsspara.se dataskyddsförordningen (GDPR). Detta innebär att du som kund godkänner att vi sparar och behandlar dina uppgifter hos oss.
Här kan du läsa vår fullständiga integritetspolicy.