Hitta Rätt Pensionsförsäkring!

Pensionsförsäkring

 1. Trygga din framtid, Pensionsspara.se guidar dig till rätt sparform
 2. Vi hjälper dig komma igång med din pensionsförsäkring redan idag!
 3. Vår tjänst är enkel, smidig och helt kostnadsfri!

Pensionsspara - pensionsförsäkring

En pensionsförsäkring är en försäkring där utbetalningen sker när den försäkrade uppnår en viss ålder, när dennes arbetsförmåga av någon anledning är nedsatt eller när personen avlider. Kraven för vad som får kallas för pensionsförsäkring är fastställt i Inkomstskattelagen och Tryggandelslagen. Pensionsförsäkringar ingår i det statliga pensionssystemet. Du har också möjlighet att spara i en privat pensionsförsäkring.

 

Se över dina pension och fondförsäkringar:

 1. Fyll i dina uppgifter i formuläret till höger och klicka på skicka.
 2. Därefter blir du kontaktad av en pensionsrådgivare utan några som helst förpliktelser.
 3. Få den pensionsförsäkring som passar just Dig.

En fördel med pensionsförsäkring är att premien du betalar för en pensionsförsäkring är avdragsgill. Pensionen som betalas ut inkomstbeskattas. Ålderspension har du möjlighet att ta ut från 55 års ålder. Utbetalningarna sker vanligtvis månadsvis över en period du själv valt. Det kan vara fem, tio, femton eller tjugo år, eller livet ut.

Fondförsäkring

I en fondförsäkring är pengarna du sparar investerade i fonder som sköts av fondförvaltare. Du kan själv välja vilka fonder du vill spara i, och vilken risknivå du vill ha. Det finns inga garantinivåer, värdet beror helt på hur fonderna utvecklas. Ofta finns det dock alternativ där någon slags garanti ingår.

I det statliga pensionssystemet är din premiepension placerad i en fondförsäkring. När du går i pension har du möjlighet att byta till en traditionell försäkring. Om du gör det har du dock ingen möjlighet att byta tillbaka.

Traditionell försäkring

I en traditionell försäkring invsterar försäkringsbolaget pengarna i räntebärande papper, fastighter, akier, råvaror och annat. Du har ingen möjliget att själv välja hur pengarna placeras. I stället får du ofta en garanti, t.ex ett visst belopp eller en viss ränta. Utövar detta kan du få extra pengar beroende på hur värdet utvecklas. Tänk dock på att alla traditionella försäkringar inte innehåller garantier för de placerade pengarna.

Om det finns pengar kvar på din försäkring när du dör kan dessa bli till arsvinster. Det innebär att de betalas ut till andra försäkrade. Fördelen med detta är att värdet på dina sparade pengar ökar genom arvsvinster från andra försäkringstagare. Om du vill att pengarna ska tillfalla dina efterlevande har du möjlighet att välja ålderpension med efterlevandeskydd. Här finns det fler alternativ att välja mellan:

 • Återbetalningsskydd

  Innebär att pengarna som du har kvar på din pensionsförsäkring tillfaller en särskilt vald förmånstagare. Hur mycket pengar som betalas ut beror på hur mycket du har sparat. Pengarna blir alltså inte till arvsvinster, och du får inte heller ta del av andras arvsvinster. Din pension blir därför lägre än vad den skulle vara utan återbetalningskydd.

 • Efterlevnadsskydd med i förhand valt dödsbelopp

  Du har möjlighet att i förhand välja ett belopp som ska betalas ut till en förmånstagare när du avlider. I så fall investeras en del av pengarna i en livsförsäkring, resten går pensionsförsäkringen där du får ta del av arvsvinster.