Risk

Pensionssparande är sparande på lång sikt. Sparandet pågår ända fram till pensionen och fortsätter efteråt eftersom du bara tar ut delar av den i taget. Hur mycket du kommer kunna ta ut i pension beror därför till stor del på vilken risknivå du väljer. En högre risk är ofta önskvärd, eftersom detta innebär möjlighet till bättre avkastning. De årliga svängningarna blir visserligen större, men eftersom du sparar över en längre tid jämnar det ofta ut sig.

 
Risk handlar om relationen mellan vad man kan förvänta sig att få under normala omständigheter och vad man riskerar att förlora om börsförhållandena blir sämre. Genom att betala med högre risk köper man en högre förväntad avkastning.

De kan vara bra att justera risknivån ungefär vart femte år. En tumregel är att du bör ta högre risk när du är yngre, för att sedan gradvis sänka den när du blir äldre. Samtidigt bör du dock se till din totala risknivå. Har ditt övriga sparande gått bra kan du i så fall välja att satsa lite mer i ditt pensionssparande.

Vid sparande finns det flera olika typer av finansiella risker:

 • Marknadsrisk
 • Inflationsrisk
 • Ränterisk
 • Valutarisk
 • etc.

Det finns också olika många privata risker man måste ta hänsyn till. Att du t.ex blir sjuk eller förlorar jobbet kan ha minst lik stor inverkan på ditt pensionssparande. Finansiella risker kan mätas på olika sätt, men när det gäller dina privata risker får du själv göra dig en uppfattning om vad som är en tillräcklig pension.

Några exempel på finansiella riskmått:

 • Standardavvikelse (total risk)
 • Aktiv risk (tracking error)
 • Informationskvot
 • Sharpekvot
 • Duration
 • Beta
 • etc.